tel: 585 508 111, email: posta@olkraj.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaZveřejňování smluvInformace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Provozní doba pro veřejnost

PO: 08:00 - 17:00
ÚT: 08:00 - 15:00
ST: 08:00 - 17:00
ČT: 08:00 - 14:00
PÁ: 08:00 - 14:00

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu Kategorie Stav Počet příloh Staženo
KUOK 41066/2021
KÚOK/41064/2021/OŽPZ/7149
16.04.2021 01.05.2021 SEA - Oznámení koncepce "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027"Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEAvyveseno2x
StaženoNázev přílohyVelikost
2xpdf-iconSEA-Oznámení koncepce - ITI Ol. aglomerace.pdf257 KB
KUOK 38900/2021
KÚOK/32503/2021/ODSH-SH/9009
16.04.2021 02.05.2021 Stanovení přechodné úpravy provozuSprávní řízenívyveseno2x
KUOK 38888/2021
KÚOK/33741/2021/ODSH-SH/9009
16.04.2021 02.05.2021 Stanovení přechodné úpravy provozuSprávní řízenívyvesenox
KUOK 41273/2021
KÚOK/39256/2019/OŽPZ/7149
16.04.2021 01.05.2021 EIA/MŽP - Závazné stanovisko "V418/818 - zdvojení vedení"Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEAvyveseno1x
StaženoNázev přílohyVelikost
1xpdf-iconZávazné_stanovisko_OV8261.pdf387 KB
KUOK 26117/2021
KÚOK/26117/2021/ODSH-SH/9008
14.04.2021 02.05.2021 Rozhodnutí o odvoláníSprávní řízenívyveseno30x
StaženoNázev přílohyVelikost
30xpdf-iconRozhodnutí o odvolání.pdf237 KB
KUOK 40866/2021
KÚOK/32398/2021/OMPSČ/523
14.04.2021 zveřejnění doplněných informacíZákon č.106/1999 Sb.vyveseno20x
StaženoNázev přílohyVelikost
20xpdf-iconZveřejnění poskytnutých informací.pdf101 KB
KUOK 40737/2021
KÚOK/16802/2020/OSR/7515
14.04.2021 30.04.2021 Rozhodnutí o odvoláníStavební řád / Územní rozhodovánívyveseno549x
KUOK 40136/2021
KÚOK/6662/2021/OKH-O/286
14.04.2021 Usnesení z 17. schůze ROK konané dne 06-04-21Usnesení Rady Olomouckého krajevyveseno29x
KUOK 39400/2021
KÚOK/36473/2021/OŽPZ/7119
13.04.2021 13.05.2021 EIA - Oznámení záměru - Protierozní opatření, zvýšení biodiverzity a ... na p.č. 2246 LibinaPosuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEAvyveseno3x
KUOK 39956/2021
12.04.2021 01.05.2021 VŘ - účetní a metodik účetnictví KÚ oddělení účetnictví a výkaznictví na OEVýběrová řízení na zaměstnance KÚvyveseno117x
StaženoNázev přílohyVelikost
117xpdf-iconOE - účetnictví a výkaznictví - 257.pdf241 KB
KUOK 39956/2021
12.04.2021 12.04.2021 VŘ - účetní a metodik účetnictví KÚ oddělení účetnictví a výkaznictví na OEVýběrová řízení na zaměstnance KÚsejmuto4x
StaženoNázev přílohyVelikost
4xpdf-iconOE - účetnictví a výkaznictví - 257.pdf241 KB
KUOK 39617/2021
KÚOK/35964/2021/OMPSČ/7908
12.04.2021 Zveřejnění poskytnutých info_BečvaZákon č.106/1999 Sb.vyveseno28x
StaženoNázev přílohyVelikost
28xpdf-iconZveřejnění poskytnutých informací.pdf56,1 KB
KUOK 39503/2021
KÚOK/19032/2021/OKH-O/286
12.04.2021 28.04.2021 Návrh programu zasedání ZOK 26-04-21Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého krajevyveseno33x
KUOK 39073/2021
KÚOK/23253/2021/OŽPZ/7119
12.04.2021 12.05.2021 EIA - Oznámení záměru - Recyklační centrum DEMSTAV group - JeleňákPosuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEAvyveseno4x
KUOK 38762/2021
KÚOK/38750/2021/OZ/857
12.04.2021 26.05.2021 VŘ - klinická psychologie - OlomoucVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.vyveseno10x
StaženoNázev přílohyVelikost
10xpdf-iconVŘ - klinická psychologie, Olomouc - 38750.pdf84,0 KB
KUOK 39327/2021
KÚOK/6662/2021/OKH-O/286
09.04.2021 20.04.2021 Usnesení z 16. schůze ROK konané dne 29-03-21Usnesení Rady Olomouckého krajevyveseno44x
KUOK 34969/2021
KÚOK/32647/2021/OMPSČ/508
09.04.2021 Zveřejnění poskytnuté info_rozhodnutí v přezkumném řízeníZákon č.106/1999 Sb.vyveseno52x
StaženoNázev přílohyVelikost
25xpdf-iconZveřejnění poskytnuté informace.pdf91,5 KB
27xpdf-iconZastavení přezk._A.pdf5,47 MB
KUOK 38807/2021
KÚOK/37107/2021/ODSH-SH/7909
09.04.2021 24.04.2021 Oznámení OOPSprávní řízenívyveseno176x
StaženoNázev přílohyVelikost
42xpdf-iconNávrh OOP sil. I 55 Předmostí.pdf197 KB
64xpdf-icon2.1. – SITUACE_2.1.pdf2,77 MB
36xpdf-icon2.2. –SITUACE_2.2.pdf3,22 MB
34xpdf-icon2.3. –SITUACE_2.3.pdf1,44 MB
KUOK 35058/2021
KÚOK/130040/2020/OŽPZ/7206
08.04.2021 23.04.2021 Stanovení ZÚ a AZZÚ VVT Březná.Ostatnívyveseno3x
StaženoNázev přílohyVelikost
3xpdf-iconstanovení.pdf541 KB
KUOK 37792/2021
KÚOK/23521/2021/OMPSČ-SČ/7175
08.04.2021 26.04.2021 Oznámení o možnosti převzít písemnostSprávní řízenívyveseno11x
StaženoNázev přílohyVelikost
11xpdf-iconOznámení na úřední desku (1).pdf168 KB
KUOK 38026/2021
KÚOK/101348/2020/OŽPZ/7986
08.04.2021 08.05.2021 Oznámení o nabytí právní mociIPPCvyveseno7x
StaženoNázev přílohyVelikost
7xpdf-iconDoložka právní moci - Kemifloc.pdf166 KB
KUOK 38071/2021
KÚOK/41010/2020/OŽPZ/140
08.04.2021 08.05.2021 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 7 VELOSTEEL TRADING, a.s., závod Loučná nad DesnouIPPCvyveseno2x
KUOK 38083/2021
KÚOK/124668/2020/OŽPZ/140
08.04.2021 08.05.2021 IPPC - Oznámení o vydání rozhodnutí o změně IP č. 8 VELOSTEEL TRADING, a.s., závod Loučná nad DesnouIPPCvyveseno3x
KUOK 38350/2021
KÚOK/35121/2021/OMPSČ/508
08.04.2021 zveřejnění informaceZákon č.106/1999 Sb.vyveseno24x
StaženoNázev přílohyVelikost
24xpdf-iconZveřejnění poskytnuté informace.pdf79,7 KB
KUOK 38298/2021
KÚOK/34328/2021/OMPSČ/7908
08.04.2021 zveřejnění na úřední desceZákon č.106/1999 Sb.vyveseno22x
StaženoNázev přílohyVelikost
22xpdf-iconZveřejnění poskytnuté informace - N.pdf97,1 KB
KUOK 37313/2021
KÚOK/53564/2020/OŽPZ/7119
07.04.2021 07.05.2021 Oznámení o nabytí právní mociIPPCvyveseno1x
KUOK 36200/2021
KÚOK/33943/2021/OZ/857
06.04.2021 20.05.2021 VŘ - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - okres PřerovVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.vyveseno16x
StaženoNázev přílohyVelikost
16xpdf-iconVŘ - ortopedie, okres Přerov - 33943.pdf83,1 KB
KUOK 34626/2021
KÚOK/28933/2021/ODSH-SH/9009
01.04.2021 17.04.2021 Stanovení přechodné úpravy provozuSprávní řízenívyveseno21x
KUOK 35115/2021
KÚOK/32398/2021/OMPSČ/523
31.03.2021 Zveřejnění poskytnutých informacíZákon č.106/1999 Sb.vyveseno226x
KUOK 35578/2021
KÚOK/33297/2021/OŽPZ/7289
31.03.2021 01.05.2021 Zahájení zjišťovacího řízení - ČOV Litovel, Solární sušení surového kaluPosuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEAvyveseno16x
KUOK 33493/2021
KÚOK/30880/2021/OMPSČ/7908
31.03.2021 Zveřejnění poskytnuté informace na úřední desceZákon č.106/1999 Sb.vyveseno186x
KUOK 35476/2021
KÚOK/33216/2021/ODSH-SH/9049
30.03.2021 16.04.2021 Stanovení PÚP_OOP - I/11 - Chromeč, ŘSD ČR - přeložka VNvSprávní řízenísejmuto34x
StaženoNázev přílohyVelikost
12xpdf-iconPÚP_I-11_Chromeč, ŘSD ČR - přeložka VNv_33216_STANOVENÍ OOP.pdf238 KB
11xpdf-iconOV_schéma PÚP.pdf70,7 KB
11xpdf-iconsituace stavby.pdf129 KB
KUOK 35666/2021
KÚOK/17475/2021/OMPSČ-P/537
30.03.2021 14.04.2021 VPS Kokory × Brodek u PřerovaVeřejnoprávní smlouvy - obecní policie/přestupkysejmuto19x
StaženoNázev přílohyVelikost
19xpdf-iconVPS Kokory × Brodek u Přerova.pdf1,11 MB
KUOK 35728/2021
30.03.2021 30.09.2021 07_04_Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2021Dotační programy Olomouckého krajevyveseno43x
KUOK 24307/2021
KÚOK/70900/2020/OŽPZ/7265
30.03.2021 30.04.2021 Doložka o nabytí PM - Drůbežárna DrahanoviceIPPCvyveseno18x
StaženoNázev přílohyVelikost
18xpdf-iconDoložka právní moci - Drůbežárna Drahanovice.pdf165 KB
KUOK 32495/2021
KÚOK/72253/2019/OŽPZ/7289
30.03.2021 30.04.2021 Doložka právní mociIPPCvyveseno21x
StaženoNázev přílohyVelikost
21xpdf-iconDoložka právní moci - MAIER CZ.pdf159 KB
KUOK 33499/2021
KÚOK/123200/2020/OŠM/7491
30.03.2021 22.04.2021 Vyhlášení konkurzních řízení na ředitele škol - Gymnázium Hranice a SŠ, ZŠ a MŠ MohelniceVýběrová řízení-ředitelé příspěvkových organizacívyveseno138x
KUOK 34157/2021
KÚOK/28613/2021/ODSH-SH/7909
29.03.2021 15.04.2021 Stanovení PÚPSprávní řízenísejmuto57x
StaženoNázev přílohyVelikost
12xpdf-iconStanovení -PÚP I-55, (OOP) žel. podjezd Lýsky, GEFAB.pdf219 KB
15xpdf-iconLýsky etapa 1.pdf1,57 MB
12xpdf-iconLýsky etapa 24.pdf1,56 MB
18xpdf-iconLýsky etapa 35.pdf1,01 MB
KUOK 30823/2021
KÚOK/22381/2021/ODSH-SH/7909
29.03.2021 15.04.2021 Stanovení PÚPSprávní řízenísejmuto42x
StaženoNázev přílohyVelikost
17xpdf-iconStanovení -PÚP (OOP) MÚK Předmostí, ETAPA 4.pdf216 KB
25xpdf-iconI-55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí (ETAPA 4).pdf8,89 MB
KUOK 31531/2021
KÚOK/15658/2021/OŽPZ/7289
29.03.2021 13.04.2021 Závěr zjišťovacího řízení - Modernizace podniku - stáj prasat ČervenkaPosuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEAsejmuto12x
StaženoNázev přílohyVelikost
12xpdf-iconZávěr zjišťovacího řízení - Modernizace podniku - stáj prasat Červenka.pdf401 KB
KUOK 26772/2021
KÚOK/135422/2020/OŽPZ/7986
29.03.2021 29.04.2021 Oznámení o nabytí právní mociIPPCvyveseno13x
StaženoNázev přílohyVelikost
13xpdf-iconDoložka právní moci - farma Medlov.pdf168 KB
KUOK 26773/2021
KÚOK/116104/2020/OŽPZ/7986
29.03.2021 29.04.2021 Oznámení o nabytí právní mociIPPCvyveseno12x
StaženoNázev přílohyVelikost
12xpdf-iconDoložka právní moci - farma Poruba.pdf167 KB
KUOK 26775/2021
KÚOK/31884/2020/OŽPZ/7986
29.03.2021 29.04.2021 Oznámení o nabytí právní mociIPPCvyveseno10x
StaženoNázev přílohyVelikost
10xpdf-iconDoložka právní moci - farma Vícov.pdf167 KB
KUOK 34949/2021
KÚOK/32791/2021/OMPSČ/508
29.03.2021 Zveřejnění poskytnutých info_odběry vod, Fond VHZákon č.106/1999 Sb.vyveseno42x
KUOK 34505/2021
28.03.2021 12.04.2021 11_Rozhodnutí hejtmana o vykonávání péče o děti a mládež za NSKrizové stavysejmuto38x
StaženoNázev přílohyVelikost
38xpdf-icon11_2021_Rozhodnutí hejtmana péče o děti a nezletilé za NS.pdf204 KB
KUOK 34228/2021
KÚOK/6219/2021/OZ/857
26.03.2021 27.03.2026 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - všeobecné praktické lékařství, Olomouc - 6 ZPVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledkyvyveseno20x
StaženoNázev přílohyVelikost
20xpdf-iconvšeobecné PL, Olomouc - VŘ 03_2021 - 6219.pdf188 KB
KUOK 34358/2021
KÚOK/5323/2021/OZ/857
26.03.2021 27.03.2026 Zveřejnění výsledku výb. řízení 25.3.2021 - gynekologie a porodnictví, OlomoucVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledkyvyveseno31x
StaženoNázev přílohyVelikost
31xpdf-icongyn. a por., Olomouc - VŘ 03_2021 - 5323.pdf197 KB
KUOK 34222/2021
KÚOK/128074/2020/OZ/857
26.03.2021 27.03.2026 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - kardiologie, OlomoucVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledkyvyveseno31x
StaženoNázev přílohyVelikost
31xpdf-iconkardiologie, Olomouc - VŘ 03_2021 - 128074.pdf191 KB
KUOK 34225/2021
KÚOK/1457/2021/OZ/857
26.03.2021 27.03.2026 Zveřejnění výsledku výb. řízení 23.3.2021 - všeobecné praktické lékařství, PřerovVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledkyvyveseno25x
StaženoNázev přílohyVelikost
25xpdf-iconvšeobecné PL, Přerov - VŘ 03_2021 - 1457.pdf194 KB
KUOK 34357/2021
KÚOK/134692/2020/OZ/857
26.03.2021 27.03.2026 Zveřejnění výsledku výb. řízení 25.3.2021 - zdravotnická dopravní služba, okr. JesenikVýběr.řízení-smlouvy se zdrav. pojišťov.- výsledkyvyveseno28x

50


Staženo Čislo jednací Název Aktuálně vyvěšeno Návrh/schválil Od Do Kategorie Počet příloh
11542xKUOK 79617/2010Přihláška do výběrového řízení - formulářSejmutoTurovský Petr Mgr. zast.- zaměstnanec01.08.201130.05.2018Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
StaženoNázev přílohyVelikost
11542xpdf-iconPřihláška do VŘ - internet.doc91,5 KB
11331xKUOK 45742/2017Odpověď na žádost č. 9_2017_OTH_webVyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec11.05.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
398xpdf-iconOdpověď na žádost č. 9_OTH ze dne 09-05-2017 dle zákona č. 106-1999 Sb..pdf118 KB
575xpdf-iconPříloha č. 1 k odpovědi na žádost č. 9_OTH - DATABÁZE OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2002-2006.pdf802 KB
11331xpdf-iconPříloha č. 2 k odpovědi na žádost č. 9_OTH - DATABÁZE OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2010-2014.pdf309 KB
753xpdf-iconPříloha č. 3 k odpovědi na žádost č. 9_OTH -DATABÁZE OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2006-2010.pdf348 KB
649xpdf-iconPříloha č. 4 k odpovědi na žádost č. 9_OTH -DATABÁZE OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2014-2018.pdf346 KB
8805xKUOK 118318/2017OKŘ_odpověď na žádost dle zák. č. 106_23_2017VyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec06.12.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
543xpdf-icon05 12 2017_Odpověď na žádost dle zák. č. 106_ 23_2017.pdf120 KB
8805xpdf-iconPriloha č. 1 a 3_c06E_Studie proveditelnosti_Technologicke_centrum_a_Elektronicka_spisova_sluzba.pdf1,69 MB
988xpdf-iconPriloha č. 2_c06B_Studie_proveditelnosti_Digitalizace_a_ukladani.pdf1,15 MB
6751xpdf-iconPriloha č. 4_c06C_1_Studie proveditelnosti_Vnitrni_integrace_uradu_a_integrace_s_ISVS_Olomouckeho_kraje.pdf1,93 MB
6300xpdf-iconPriloha č. 5_c06D_Studie_proveditelnosti_Datovy_sklad_Olomouckeho kraje.pdf1017 KB
671xpdf-iconPriloha č. 6_c06A_Studie_proveditelnosti_Digitalni_mapa_verejne_spravy.pdf1,19 MB
6751xKUOK 118318/2017OKŘ_odpověď na žádost dle zák. č. 106_23_2017VyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec06.12.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
543xpdf-icon05 12 2017_Odpověď na žádost dle zák. č. 106_ 23_2017.pdf120 KB
8805xpdf-iconPriloha č. 1 a 3_c06E_Studie proveditelnosti_Technologicke_centrum_a_Elektronicka_spisova_sluzba.pdf1,69 MB
988xpdf-iconPriloha č. 2_c06B_Studie_proveditelnosti_Digitalizace_a_ukladani.pdf1,15 MB
6751xpdf-iconPriloha č. 4_c06C_1_Studie proveditelnosti_Vnitrni_integrace_uradu_a_integrace_s_ISVS_Olomouckeho_kraje.pdf1,93 MB
6300xpdf-iconPriloha č. 5_c06D_Studie_proveditelnosti_Datovy_sklad_Olomouckeho kraje.pdf1017 KB
671xpdf-iconPriloha č. 6_c06A_Studie_proveditelnosti_Digitalni_mapa_verejne_spravy.pdf1,19 MB
6300xKUOK 118318/2017OKŘ_odpověď na žádost dle zák. č. 106_23_2017VyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec06.12.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
543xpdf-icon05 12 2017_Odpověď na žádost dle zák. č. 106_ 23_2017.pdf120 KB
8805xpdf-iconPriloha č. 1 a 3_c06E_Studie proveditelnosti_Technologicke_centrum_a_Elektronicka_spisova_sluzba.pdf1,69 MB
988xpdf-iconPriloha č. 2_c06B_Studie_proveditelnosti_Digitalizace_a_ukladani.pdf1,15 MB
6751xpdf-iconPriloha č. 4_c06C_1_Studie proveditelnosti_Vnitrni_integrace_uradu_a_integrace_s_ISVS_Olomouckeho_kraje.pdf1,93 MB
6300xpdf-iconPriloha č. 5_c06D_Studie_proveditelnosti_Datovy_sklad_Olomouckeho kraje.pdf1017 KB
671xpdf-iconPriloha č. 6_c06A_Studie_proveditelnosti_Digitalni_mapa_verejne_spravy.pdf1,19 MB
5999xKUOK 61604/2016106 odpověď 1/2016 ŘVyvěšenoZbořilová Anna, zaměstnanec16.06.2016Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
541xpdf-icon106 odpověď 1_2016.pdf353 KB
657xpdf-iconSměrnice 4-2013 o evidenci inventarizaci a vyřazování majetku.pdf153 KB
774xpdf-iconVP 1-2015 Provozní řád.pdf491 KB
685xpdf-iconVP 8-2013 inventarizace majetku a závazků OK.pdf340 KB
5999xpdf-iconVP 8-2014 Postup řešení škody.pdf283 KB
759xpdf-iconVP 10-2012 Oběh účetních dokladů.pdf959 KB
1727xpdf-iconVP 10-2012 Příloha č 5 - Dlouhodobý majetek.pdf598 KB
5014xKUOK 12610/2016Uveřejnění odpovědi dle z.č. 106/1999 Sb. na UDVyvěšenoMüllerová Jitka, zaměstnanec02.02.2016Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
369xpdf-iconUD Odpověď na 106.pdf80,1 KB
5014xpdf-iconFiala, Tejkal-Námitky proti zadávacím podmínkám.pdf205 KB
704xpdf-iconMTLegal-Námitkypdf.pdf363 KB
814xpdf-iconRozhodnutí o námitkách_Fiala.pdf1,11 MB
592xpdf-iconRozhodnutí o námitkách_MTL.pdf1,28 MB
4375xKUOK 69743/2013Rozhodnutí o odvoláníSejmutoZbořilová Anna, zaměstnanec08.08.201324.08.2013Stavební řád / Územní rozhodování
StaženoNázev přílohyVelikost
4375xpdf-icon49679 Rozhodnutí DAT.pdf207 KB
4159xKUOK 32639/2015Rozhodnutí MŽPVyvěšenoZbořilová Anna, zaměstnanec07.04.2015Ostatní
StaženoNázev přílohyVelikost
621xpdf-iconOznameni_rozhodnuti_MZP.PDF526 KB
4159xpdf-iconRozhodnuti_MZP_GMO.pdf192 KB
3964xKUOK 114988/2018Přihláška do výběrového řízeníVyvěšenoBocková Jaroslava, zaměstnanec05.11.2018Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
StaženoNázev přílohyVelikost
3964xpdf-iconPřihláška do výběrového řízení - internet - 2018.pdf199 KB
3534xKUOK 11949/2014EIA - Oznámení záměru "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Val.Meziříčí - Hustopeče n.B."SejmutoZbořilová Anna, zaměstnanec30.01.201402.03.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA/SEA
StaženoNázev přílohyVelikost
3534xpdf-iconOznameni_text.pdf757 KB
3198xKUOK 123119/2017OŽPZ - zveřejnění dle 106_99 Sb.VyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec20.12.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
521xpdf-iconOŽPZ-zveřejnění info. dle 106_99 Sb. web.pdf81,1 KB
640xpdf-iconKUOK 122021-2016 - ANYT crematory s.r.o. - Provozní řád - schválený.pdf8,47 MB
777xpdf-iconKUOK 122021-2016 - ANYT crematory s.r.o. - Rozhodnutí o povolení provozu zdroje.pdf560 KB
3198xpdf-iconKUOK 122021-2016 - ANYT crematory s.r.o. - Protokol o AME č. 039-01-17 - 3.5.2017.pdf1,00 MB
3170xKUOK 79138/2018Zveřejnění na úřední desceVyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec24.07.201825.07.2021Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
165xpdf-iconzveřejnění 106_99 uř deska.pdf100,0 KB
3170xpdf-iconR_anonym.pdf1,52 MB
2898xKUOK 37298/2012Podnikání v oboru stavby domů - informaceSejmutoZbořilová Anna zast.- zaměstnanec25.04.201231.01.2018Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
2898xpdf-icon19.4.12_KŽÚ_podnikání v oboru stavby domu.pdf69,1 KB
2721xKUOK 56858/2014Poskytnutí informací - zákaz podomního prodejeSejmutoZbořilová Anna, zaměstnanec25.06.201431.01.2018Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
2721xpdf-iconPoskytnutí informací - zákaz podomního prodeje (verze pro zveřejnění).pdf91,1 KB
2679xKUOK 1055/2017Odpověď na žádost č. 1_2017_OTH_webVyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec04.01.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
399xpdf-iconOdpověď na žádost č. 1_OTH ze dne 02-01-2017 dle zákona č. 106-1999 Sb..pdf77,2 KB
2679xpdf-iconPříloha k odpovědi na zádost č. 1_OTH - DATABÁZE OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 2014 - 2018.pdf656 KB
2631xKUOK 70307/2016Zveřejnění informace dle z.č. 106-1999VyvěšenoMüllerová Jitka, zaměstnanec16.03.2015Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
200xpdf-iconodpověď dle zákona č 106-1999 Sb.pdf128 KB
192xpdf-iconpříloha č. 1.pdf263 KB
156xpdf-iconPříloha č. 2.pdf140 KB
2631xpdf-iconPříloha č. 3.pdf124 KB
242xpdf-iconPříloha č. 4.pdf214 KB
172xpdf-iconPříloha č. 5.pdf51,7 KB
2628xOznámení o ukončení poskytování zdravotní péče - PRAKTUM - MUDr. Marek Obrtel s.r.o.SejmutoSeidlová Andrea, Podatelna a Výpravna 0330.06.201431.12.2014Oznámení-ukončení činnosti poskyt. zdrav. služeb
StaženoNázev přílohyVelikost
2628xpdf-iconPRAKTUM - MUDr. Marek Obrtel s.r.o..pdf59,8 KB
2468xKUOK 85164/2019Zveřejnění na úřední desceVyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec15.08.2019Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
77xpdf-iconzveřejnění na úřední desce.pdf78,7 KB
74xpdf-iconk bodu 1) PM_RekrObj_DJ.pdf118 KB
87xpdf-iconk bodu 1) Rekreační objekty pod Sušinou_001.pdf321 KB
77xpdf-iconk bodu 1) Žádost_45_i.pdf242 KB
68xpdf-iconk bodu 2) 17136_A_PZ.pdf1,14 MB
62xpdf-iconk bodu 2) 17136_C1_SIT_ŠIR.pdf195 KB
2468xpdf-iconk bodu 2) 17136_C3_SIT_KOOR.pdf154 KB
65xpdf-iconk bodu 2) 17136_F2_ZE.pdf702 KB
67xpdf-iconk bodu 2) Přístupová komunikace na pozemek 375 11 KÚ Stříbrnice s mostem přes Stříbrnický potok.pdf296 KB
64xpdf-iconk bodu 2)0456_17136_KÚ_Olomouckého_kraje_NATURA.pdf310 KB
67xpdf-iconk bodu 3)ok_plai0507_2019-08-05_14-53-26 (002).pdf982 KB
102xpdf-iconk bodu3)stanovisko KUOK 33900-2018.pdf470 KB
80xpdf-iconk bodu 4) projektová dokumentace.pdf4,24 MB
1879xpdf-iconk bodu 4) žádot + plná moc.pdf414 KB
173xpdf-iconk bodu 4) vyjádření KUOK.pdf551 KB
69xpdf-iconk bodu 4) situační výkres.pdf738 KB
60xpdf-iconk bodu 1) Situace_širších_vztahů.pdf231 KB
64xpdf-iconk bodu 1) Koordinační_situace_COV.pdf272 KB
73xpdf-iconk bodu 1) Katastralni_situacni_vykres.pdf238 KB
2459xKUOK 82378/2014Výběrové řízení na zaměstnance oddělení kontroly na KŘSejmutoMüllerová Jitka, zaměstnanec10.09.201401.10.2014Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
StaženoNázev přílohyVelikost
2459xpdf-iconKŘ - kontrola - 143.pdf222 KB
2410xKUOK 99386/2014Výběrové řízení na zaměstnance oddělení majetkového a správního na OESejmutoSeidlová Andrea, Podatelna a Výpravna 0310.11.201429.11.2014Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
StaženoNázev přílohyVelikost
2410xpdf-iconOE - majetkové a správní - 144.pdf206 KB
2346xKUOK 1374/2013(O) Rozhodnutí o odvoláníSejmutoKolomazníková Jaroslava, Podatelna a Výpravna 0117.01.201304.02.2013Územní rozhodování
StaženoNázev přílohyVelikost
2346xpdf-icon1374-99702-12-Polyfunkční objekt Nároží - Olomouc.pdf203 KB
2328xKUOK 14256/2012Oznámení GMO FN+ přílohy ke zveřejněníSejmutoZbořilová Anna zast.- zaměstnanec07.02.201208.03.2012Ostatní
StaženoNázev přílohyVelikost
1542xpdf-iconPruvodni_dopis_MZP.pdf42,7 KB
195xpdf-iconHodnoceni_rizika.pdf101 KB
219xpdf-iconOzmameni_FN_Olomouc.PDF518 KB
199xpdf-iconPruvodni_dopis_MZP.pdf42,7 KB
2328xpdf-iconZadost_FN_Olomouc.pdf673 KB
2277xKUOK 85240/2016Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.VyvěšenoOtáhalová Barbora, Podatelna a Výpravna 0229.09.2016Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
2277xpdf-iconOPRPO_106_odpověď na žádost (2).pdf156 KB
442xpdf-icon3.5. Výběrová řízení-důvodová zpráva-ROK-OVZI-22-02-2016.pdf190 KB
400xpdf-icon8.2. - Centrální nákup služeb a produktů - výběrové řízení -ROK-OPŘPO-16-04-2015.pdf424 KB
408xpdf-icon9.1. - Centrální nákup energií 2015-OSR-ROK 20.3.2014.pdf188 KB
208xpdf-iconEE_1-20150430_OLKRAJ_zaverkovy list_2016.pdf721 KB
224xpdf-iconFaktura_10_6_2015_A.pdf74,0 KB
218xpdf-iconFaktura_20140176_A.pdf73,6 KB
243xpdf-iconFaktura_200163013_A.pdf104 KB
259xpdf-iconFaktura_200163021_A.pdf103 KB
387xpdf-iconObjednávka_konzultant_2015_A.pdf87,3 KB
385xpdf-iconpoptavkovy-formular_ee_11_3.pdf574 KB
692xpdf-iconPoptavkovy-formular_ee_cz_20150423_OLKRAJ.pdf571 KB
388xpdf-iconpoptavkovy-formular_zp_11_3.pdf570 KB
223xpdf-iconPoptavkovy-formular_zp_cz_20150422_OLKRAJ.pdf573 KB
499xpdf-iconPravidla_trhu_vcetne_sazebníku_poplatků.pdf740 KB
350xpdf-iconprihl EL NN 2014_A.pdf144 KB
254xpdf-iconprihl PL MO 2014_A.pdf137 KB
238xpdf-iconprihl EL VN 2014_A.pdf158 KB
386xpdf-iconprihl PL VO 2014_A.pdf174 KB
269xpdf-iconPXE zaverkovy list_OLKRAJ_EE 1-20160317.pdf194 KB
216xpdf-iconPXE zaverkovy list_OLKRAJ_ZP 2-20160317.pdf195 KB
214xpdf-iconSmlouva o vzniku oprávnění PXE_A.pdf1,10 MB
195xpdf-iconSmlouva o zprostředkování burzovních obchodů_A.pdf539 KB
223xpdf-iconZP_2-20150430_OLKRAJ zaverkovy list_2016.pdf755 KB
2250xKUOK 52076/2014Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.,SejmutoDanielová Marcela, zaměstnanec29.05.201431.12.2014Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
2250xpdf-iconodpověď z. č. 106 z r. 1999 Sb..pdf260 KB
2136xKUOK 27994/2017Odpověď na žádost č. 8_2017_OTH_webVyvěšenoDanielová Marcela, zaměstnanec16.03.2017Zákon č.106/1999 Sb.
StaženoNázev přílohyVelikost
234xpdf-iconOdpověď na žádost č. 8_OTH ze dne 15-03-2017 dle zákona č. 106-1999 Sb..pdf109 KB
478xpdf-iconPříloha č. 1 k odpovědi na žádost č. 8_OTH -7.2.-Důvodová zpráva-Výjimky z naplněnosti tříd-OŠSK-R06-03-2017.pdf103 KB
368xpdf-iconPříloha č. 2 k odpovědi na žádost č. 8_OTH -7.6.-DZ-Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzděl. soust. v OK 2015-2016-OŠSK-R06-03-17 bez pripominkove tabulky.pdf109 KB
2136xpdf-iconPříloha č. 3 k odpovědi na žádost č. 8_OTH - 7.6.-Příloha č.1-Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzděl.í soust. v OK 2015-2016-OŠSK-R06-03-17 (3).pdf2,52 MB
2092xKUOK 64823/2014Výběrové řízení na zaměstnance oddělení grantových schémat na OIEPSejmutoMüllerová Jitka, zaměstnanec10.07.201401.08.2014Výběrová řízení na zaměstnance KÚ
StaženoNázev přílohyVelikost
2092xpdf-iconOIEP - grantová schémata (MD,RD) - 141.pdf204 KB
2033xKUOK 60171/2010Územní rozhodnutí + stavební povoleníSejmutoTurovský Petr Mgr., vedoucí oddelení IS01.07.201007.07.2010Územní rozhodování
StaženoNázev přílohyVelikost
2033xpdf-iconÚR+SP - RD včetně garáže, přípojek inž. sítí, zpevněné plochy - Prostějov, Medek.pdf150 KB
1936xKUOK 67760/2012Seznámení s podklady rozhodnutíSejmutoZbořilová Anna zast.- zaměstnanec06.08.201222.08.2012Stavební řád / Územní rozhodování
StaženoNázev přílohyVelikost
1936xpdf-icon25075 Seznámení s podklady pro rozhodnutí.pdf125 KB
1903xKUOK 44857/2013(O) Rozhodnutí o odvoláníSejmutoMüllerová Jitka, zaměstnanec10.07.201325.07.2013Stavební řád / Územní rozhodování
StaženoNázev přílohyVelikost
1903xpdf-icon44857-13.pdf144 KB

30Olomoucký kraj © 2021   ·   statistika